Support

Greger Fransson, 0480-41 80 41, e-post greger.fransson@skl.se

Du kan också hitta korta instruktionsfilmer och förklaringstexter i anslutning till varje rapport. En allmän introduktionsfilm till portalen är under framtagande.